Çizim Araç ve Gereçleri

Resim tamamen grafiksel bir anlatım şeklidir. Resim kâğıdı üzerindeki çizgilerle
anlatımın doğru ve temiz olması gerekir. Teknik resimdeki çizgi ve yazının aranan
özelliklerde olması için uygun araç ve gereçlerden yararlanılır.
Teknik resim takımlarının kaliteli ve aranan özelliklerde olması, yapılacak çizimlerin
de doğru ve hızlı yapılmasını sağlar. Aynı zamanda özelliğini kaybetmeden uzun süre
kullanılması mümkün olur. Bu resim takımları ayrı ayrı ele alınıp özellikleri ve çeşitleri
tanıtılacaktır.
Resim Tahtaları ve Masaları
Resim tahtaları ve masaları, üzerine resim kâğıtlarının bağlanmasına
(yapıştırılmasına) yarayan çok düzgün yüzeylerden meydana gelen, ağaç, ağaç kaplanmış
sunta veya yapay malzemelerden yapılmış plakalardır.
Sınıf içinde veya evde resim çizmek için kullanılan taşınabilir özelliğinde ağaç veya
plastikten yapılmış resim tahtaları Şekil 1.5 ‘te görülmektedir.
Üniversal Resim Masası
T cetveli ile gönyelerin görevini yapan, büyük ölçülerdeki resimlerin kolaylıkla
çizilmelerini sağlayan ve çizim sürelerini hızlandıran çizim aparatları yapılmıştır. Bunlar
resim büyüklüğüne göre seçilir.
Resim tahtalarının masa ayaklarına tespit edilmesi ve çeşitli çizim aparatlarının resim
tahtasına bağlanmasıyla resim masaları meydana getirilir. Her ölçüdeki resim kağıdına
kolaylıkla çizim yapabilen, ayarlanma özelliğine sahip bu masalara üniversal resim masası
denir (Şekil 1.6).
Cetveller
T – Cetveli

Baş ve cetvel kısmından meydana gelen T şeklindeki cetveldir. Yatay çizgilerin
çizilmesinde ve üzerine yerleştirilen gönyeler yardımıyla dikey ve çeşitli açıların
çizilmesinde kullanılır. T cetveli ahşap (sert ağaç) veya plastik malzemelerden yapılır. Tcetvelinin
baş kısmı sabit veya ayarlanabilir özelliğindedir (Şekil 1.7).
T – cetvelinin boyu kullanılacak masaya ve resim kâğıdının büyüklüğüne uygun
olmalıdır.
Baş kısmı ve cetvel arasında tam 90 o açı olmalı ve cetvelin çizim kenarı çok düzgün
olmalıdır.
Yassı (Ölçü) cetvel
Verilen ölçüye göre çizgi çizmek, ölçüyü işaretlemek veya çizilen resimlerden ölçü almak
üzere kullanılan cetvele yassı (ölçü) cetvel denir. Bir veya iki tarafında milimetrik bölüntüler bulunur

Ölçek Cetveli
Ölçek cetveli, ölçekli yapılan çizimlerde, büyüklük veya küçüklük miktarını
hesaplamadan kullanılan cetvellerdir. Üçgen profilli yapılmak suretiyle çok sayıdaki ölçeği
üzerinde bulundurur

Eğri Cetveli (Pistole)
Pergelle çizilemeyen yay ve eğrilerin düzgün olarak çizilmesinde kullanılan
cetvellerdir

Gönyeler
Belirli açılarda, çeşitli yönlerdeki çizgilerin çizilmesinde ve istenilen açıların
işaretlenmesinde kullanılan üçgen şekilli cetvellerdir.
Standart gönyeler, 45o ve 30o/60o olmak üzere iki çeşittir. T – cetveli veya birbiri
üzerinde kaydırılarak düşey ve çeşitli eğik çizgilerin çizilmesinde kullanılırlar. Bu
gönyelerin birlikte kullanılmasıyla 15o ve katları açılardaki eğik çizgileri çizmek
mümkündür. Ahşap, saydam ve çeşitli renklerde yarı saydam plastik malzemelerden
yapılırlar
Açı gönyeleri (İletki), 0o – 180o arasındaki açıların işaretlenerek çizilmesi veya
ölçülmesi amacıyla kullanılırlar (Şekil 1.14). Değişik biçimlerde saydam, yarı saydam ve
renkli plastikten yapılırlar.
Kalemler
Teknik resimde çizgileri çizmek için kullanılan araçlara kalem denir.
Kurşun Kalemler
Kurşun kalemler ( resim kalemleri ), ahşap içerisine yerleştirilmiş grafit uçlardan
yapılır. Geleneksel şekilleriyle ( yuvarlak, altı köşe ) hala kullanılmaktadır. Bu kalemler,
her türlü kağıt üzerine yazı yazmak veya çizmek amacıyla çeşitli sertlik derecelerinde
yapılırlar (Şekil 1.15).
Kurşun Kalemlerin Kullanılması
Çizgi çizerken kalem, cetvel kenarına dik veya arkaya doğru çok az eğimli
tutulmalıdır. Yatay çizgilerin çizilmesi sırasında kalemin nasıl tutulacağı ve yatayla yaptığı
açı Şekil 1.16’ da görülmektedir.
Dikey çizgilerin çizilmesinde kalemin tutulması, yatayla yaptığı açı, çekme yönü ve
kendi ekseni etrafında döndürülmesi Şekil 1.17’ de görülmektedir.
Resimlerin istenilen düzgünlükte çizilebilmesi için kurşun kalemin ahşap kısmı
yaklaşık 30-35 mm, grafit kısmı ise 7-9 mm arasında bırakılır. Grafit uçlarının sivriltilmesi,
zımpara yapıştırılmış takozlar yardımıyla yapılır. Zımpara takozları yardımıyla sivriltilen
uçlar, bir bezle silinerek kalem ucundaki grafit tozlarından arındırılır.
Yukarıda sözünü ettiğimiz bu işlemin zor olması nedeniyle günümüzde takma uçlu
kalemler kullanılmakta ve kullanım kolaylığından dolayı tercih edilmektedir.
Takma uçlu kalemlerin 2 çeşidi vardır :
Bunlardan birincisi; 2mm kalınlığında grafitten yapılmış uçların, özel tutucular
içerisine konulmasıyla oluşturulan kalemlerdir (Şekil 1.18). Kurşun kalemlere göre daha
kullanışlı ve daha ekonomiktir.
Bunlardan ikincisi ise; 0,3 – 0,5 – 0,7 – 0, 9 mm kalınlığında ve değişik sertlik
değerlerine sahip grafit uçların takılarak kullanıldığı takma uçlu kalemler (Şekil 1.19).

Flashta Metinlerle Çalışmak

1- Araç kutusundan metin aracını (Text Tool - ) seçiniz. 2- Metin aracını seçince çalışma alanının altında yer alan Properties…
CONTINUE READING