Bir rengin en açık ton değerinden en koyu ton değerine götürülürken meydana gelen
renk valörüne ton çubuğu denir. Açıktan koyuya derecelendirilen griler skalası, olarak da
tanımlanabilir.