Raylı Sistem Trafiğinde Çalışanların Görev Tanımları

Kontrolör:
Trafik ve taşıma hizmetlerinin düzenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi için tesis ve personel uygunluğunu kontrol eder. Denetlemelerde bulunur. Yönetmelikle belirlenen diğer görevlerini uygular.
Gar Müdürü:
Gar müdürü, bulunduğu işyerinin yöneticisidir. Genel Müdürlüğü temsil eder ve doğrudan bölge kontrolörüne bağlıdır. Garında görevli tüm memur ve işçilerin amiridir. Trafik ve taşıma hizmetleri ile ilgili konularda diğer servis elemanları arasında koordinasyonu sağlar.

Gar Şefi
Bulunduğu işyerinin yöneticidir. Genel Müdürlüğü temsil eder ve doğrudan bölge kontrolörüne bağlıdır. Gar şefi, garında görevli bütün memur ve işçilerin amiridir. Trafik ve
taşıma ile ilgili konularda diğer servis elemanları arasında koordinasyonu sağlar.
İstasyon Şefi
İstasyondaki trafik ve taşıma hizmetlerinin düzenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yönetmeliklerle ve emirler ile amirlerince verilen görevleri yerine getirmeye ve denetlemeye yetkilidir. Kendisine ve emrindeki personele verilmiş olan görevlerin yerine getirilip getirilmemesinden bölge kontrolörüne karşı sorumludur.
Repartitör
Orer hazırlıkları ile ilgili tüm çalışmaları yapar, yazışmalarını takip eder Basımı yapılan orer dokümanlarının trafikle ilgili personele dağıtımını yapar.Trenlerin sefere konması ve seferden kaldırılmasına ilişkin telgrafları hazırlar.
Dispeçer
Kendi çalışma alanı içindeki kumanda bölgesindeki raylı sistem trafiğini yöneten kişidir. Sinyalli bölgelerde, kumanda merkezinden makas ve sinyallerin yardımı ile trenin hareketlerini (trafiğini) idare eden, trafiğin merkezden telefonla idare edildiği bölgelerde ise tren hareketlerini (trafiği) istasyonda ve trende bulunan görevlilere verdiği talimatlarla
yürüten kişidir.
Hareket Memuru
Trenlerin hazırlanmasını sağlayan, dispeçerden aldığı talimata göre trenleri gönderen ve istasyonda görev yapan kişidir.
Tren Şefi
Trende görevli olanların amiri olan, trafikle ilgili dispeçerle görüşen görevlidir. Tren istasyona geldiğinde, hareket memurunun sorumluluğunda olur.
Kondüktör
Yolcu indirme ve bindirme işlemlerini kontrol eder. Bilet kontrolü yaparlar, görevli oldukları
yolcu vagonlarını sürekli olarak gözetim altında bulundurur ve demir yolu araç ve malzemeleri ile yolculara zarar verecek veya yolcuları rahatsız edecek kimselerin hareketlerine engel olur, vagonların iklimlendirme ve aydınlatma ayarlarını yapar ve gözetir.
Gardfren
Görevlendirildiği vagondan, görev süresince trenin seyrini gözetler. Tren herhangi bir nedenle ikiye ayrıldığında, görevli olduğu kısımdaki vagonların el frenlerini sıkar ve trenin duruşu için durma işareti verir
Makasçı
Makasları kullanır, manevralara katılır. Makasları, emniyet tesisatı ve işaretlerin temizliğinden sorumludur.

Dişli Birleştirmeler

Dişli Birleştirmeler Sandık, çekmece, kutu vb. masif olarak üretilen mobilya veya elemanlarının yapımında kullanılır. Genel olarak elyaf köşeye dik birleştirmeler…
CONTINUE READING