Haberleşme Araçları Ve Kullanımı

Manyetolu Telefon
Trenlerin makasçı ile kabul edildiği istasyonlarda, kulübedeki makasçı ile Nöbetçi Hareket Memuru arasındaki veya hemzemin geçitlerde ve benzeri yerlerde işin gerektirdiği yetkili ve görevlilerin konuşmasında kullanılır.
Seyyar Telefon
Demir yolunda seyir eden tren ve diğer tüm demir yolu araçlarında görevli tren şefi veya bu görevi yapan personelin veya yetkililerin dispeçerle veya istasyonla konuşmalarında kullanılır.

Otomatik Telefon
Yazışmalar nedeniyle meydana gelen gecikmelerin önlenmesi amacıyla iş yerleri
arasındaki haberleşmeyi ve gerektiğinde, diğer ulusal telefon sistemi ile bağlantı kurularak
yurt içi ve yurt dışı haberleşmenin otomatik olarak yapılmasını sağlar. Öteki haberleşme
araçlarında arıza olduğunda trenlerin trafiğinin sağlanması ve telgrafların alınıp yazılması
için de kullanılabilir.
Çağırmalı hizmet telefonu
Merkezdeki telgraf telem memurunun aracılığında ve gözetimi altında istasyonların
birbirleri ile veya haberleşme merkezleri arasındaki tren trafiği dışında yapılan
haberleşmesinde merkezden çağırmalı olarak kullanılır.
Dispeçer telefonu
TMİ ve CTC sistemlerinin uygulandığı yerlerde dispeçerle istasyonlar tren ve diğer
tüm demir yolu aracı yetkililerinin karşılıklı olarak yalnız ve trafik ve taşıma ile ilgili
konuşmalarında kullanılır.Konuşmalar merkezdeki ses alma cihazına otomatik olarak
kaydedilir.
Telem
Telem makinelerinin bulunduğu merkezler arasında telgrafların yazılmasında ve
alınmasında kullanılır. Bu sistemin iletişim hatları TCDD’nin hatlarıdır.
Teleks
TCDD’ nin yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlarla ve PTT aracılığı ile yapılan
haberleşmesinde kullanılır.
Telsiz
Trafiği tamamlayıcı ve emniyetin arttırılması ile hizmetlerin hızla yerine getirilmesi
amacıyla işyerleri, kumanda merkezleri, trenlerde ve diğer tüm demir yolu araçlannda
görevli personel arasındaki haberleşmede kullanılır. Trafikle ilgili konuşmalar merkezlerdeki
ses alma cihazına kaydedilir.
Faks
TCDD’ nine iletişim sistemine veya ulusal iletişim sistemine bağlı olarak TCDD’ nin
kendi birimleri veya yurt içi ve yurt dışı kurumlarla yaptığı haberleşmede kullanılır.
Bilgisayar
Bilgisayar iletişim sistemleri kullanılarak TCDD’ nin kendi birimleri veya yurt içi ve
yurt dışı kurumlarla yaptığı haberleşmede kullanılır.

Amblem & Logo

Ticaretin başlamasıyla bir malın, bir ürünün diğerlerinden ayırt edilmesi gerekliliği de doğmuştur. Zamanla bazı ürünlerin taşıdıkları özellikleriyle rakiplerinden ayrılmaya, aranılır…
CONTINUE READING