Tacirin belediyelere karşı sorumlulukları

Tacirin, vergi dairesine ve sosyal güvenlik kuruluşlarına karşı sorumlulukları olduğu
gibi bazı kurum ve kuruluşlara da sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de belediyelerdir.
(Resim 1.1) Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye sınırları ve mücavir (yakın komşu)
alanlarda faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumlulukları şunlardır.

Resim 1.1: Belediye binası

Resim 1.1: Belediye binası

* İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma
* İlan-Reklâm, eğlence vergisi ödeme
* Çevre temizlik vergisi ödeme
* Hafta sonu çalışma ruhsatı alma
* Emlak vergisi ödeme

Ayak Kayıt Birleştirmeler

Ayak Kayıt Birleştirmeler Mobilyacılıkta üretilen eşyaların çoğu ayaklı veya bazalıdır. Masa, sehpa, sandalye, koltuk veya dolapların ayakları bulunur. Ayaklar ile…
CONTINUE READING