Hafta sonu ve tatil çalışma ruhsatı alma

Tacir eğer hafta sonu ve tatil günlerinde (Resmi Bayramlarda) iş yerini çalıştıracaksa
tatil günlerinde çalışma ruhsatı almalıdır. Bu belge 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun
58 inci maddesine göre “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı” na tabidir.
Müracaat İşlemleri
Tacir tatil günlerinde iş yerini çalıştırmak istiyorsa, iş yerinin bulunduğu ilçe belediyesinin İktisat ve Küşat Müdürlüğünden alacağı Beyanname (Şekil 2.1) ile müracaatta bulunur. Beyannamesine aşağıdaki belgeleri de eklemek durumundadır.
İlk defa müracaatta bulunuyorsa:
* İşyeri açma ruhsatının fotokopisi
* 1 adet fotoğraf
* Damga pulu. (01.01.2005 tarihinden başlamak üzere damga pulu yapıştırmak suretiyle damga vergisi ödeme uygulaması kaldırılmış bunun yerine makbuz karşılığı damga vergisi ödenmesi uygulaması başlamıştır)
Daha önce izin belgesi varsa:
Eski belge sahiplerinin her yıl Ocak ayında müracaatta bulunması gerekir. Bunun için de daha önceki belgenin aslı, fotokopisi ve damga vergisi ödeme makbuzu ile müracaatta bulunur. Eğer bunu yapmassa cezalı duruma düşecektir.

Rayba Çeşitleri

Makine Raybaları Makine raybalarının konik uçlu ve düz uçlu olmak üzere iki tipi vardır. Konik uçlu rayba sürtünüp sarmaması için…
CONTINUE READING