Emlak vergisi beyannamesi

1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler.
Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Emlak Vergisi Beyannamesi Düzenleme
Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa, arazi, bina ve işyeri) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyeden temin edebilirler.
Emlak Beyannamesi, her bir emlak türü için ayrı ayrı doldurulur. Ancak, aynı belediye sınırları içerisinde, aynı emlak türüne ilişkin birden fazla beyanname doldurulması halinde,
emlak beyannamesinden bir örnek düzenlenir. İştirak halinde mülkiyette ise ortak imzalı tek beyanname verilmesi durumunda, bu form yalnızca beyannamede kimlik bilgileri bulunan mükellef için doldurulur.( Şekil 1,1)
Beyanname formu mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK HARFLERLE doldurulur. Kurşun kalem kesinlikle kullanılmaz. Her kutuya bir harf veya rakam yazılır. Silinti ve kazıntı yapılmaz, okunaklı düzenlemeye özen gösterilmelidir. Form, fotokopi ile çoğaltılıp kullanılamaz. Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmaz. Bilgiler alanlarına sığdığı kadar yazılır. Ayrıca, ilgili alanların doldurulurken aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır.

4. Bölüme; verilen emlak vergisi beyannamesinin türü işaretlenecektir. Örneğin,
beyanname arsa için verilmişse, arsa kutusu işaretlenecektir.
5. Bölüme; belediye başkanlığınca verilmiş, emlak vergisi sicil numarası yazılacaktır.
6. Bölüme; maliye bakanlığına bağlı vergi dairelerince daha önce verilen vergi
numarası varsa bu numara yazılacaktır. Vergi numarası internet aracılığı ile de alınabilir.
7. 8. 9. 10. Bölümlere; kimlik bilgileri, nüfus cüzdanında yazılı olduğu şekilde ve
kısaltılmadan aynen yazılacaktır. Soyadı Alanına gerçek kişilerde soyadı, tüzel kişilerde
unvanı yazılacaktır. Tüzel kişilerde unvan, soyadı satırını taşarsa, izleyen adı, baba adı ve
ana adı satırlarına devam edilecektir. Tüzel kişilerde, unvan, resmen tescil edilen haliyle
aynen ve belirtilen alanlara sığdığı kadar yazılacaktır.
11. Bölüme; doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilerek, tüzel kişiler de tescil tarihi
yazılır.
13. Bölüme; uyruğu alanına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar T.C. rumuzunu,
başka ülke tabiyetinde olanlar ise, ülkelerinin Uluslararası Trafik Kodunu yazacaklardır.
14. Bölüme; doğum yeri alanına, İLÇE ADI YAZILACAKTIR. MERKEZ
İLÇENİN AYRI BİR ADI YOKSA İL ADI YAZILACAKTIR. KÖY VE BUCAK İSMİ
YAZILMAYACAKTIR. Tüzel kişilerde, şirket merkezinin bulunduğu ilçe yazılacaktır.
Örneğin, şirket merkezi Yenemahalle’de ise formda, Ankara değil Yenimahalle
belirtilecektir. Gerçek kişiler için doğum yeri, tüzel kişiler için şirket merkezinin bulunduğu
il plaka kodu, ayrılan alana yazılacaktır.
15. Bölüme; nüfusa kayıtlı olduğu yer alanına nüfus cüzdanında yazılı olan yer adı ile
bağlı olunan il plaka numarası yazılacaktır.
17. Bölüme; adres yazımı sırasında mahalle, cadde bilgileri ayrılan alanlara yazılacak
ve POSTA KODU muhakkak belirtilecektir. Varsa telefon numarası, alan kodu ile birlikte
yazılacaktır.
18. Bölüme; beyannamede beyan edilen emlak sayısı yazılacaktır.
19. Bölüme; emlak vergisi beyannamesinin arsa, arazi ve bina için 2006 yılına ilişkin
olan tutar aktarılacaktır.
Dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Osmanlı İmparatorluğu
döneminden beri emlak üzerinden, emlak vergisi veya başka adlarla vergi alınmaktadır.
Emlak üzerinden alınmakta olan bu verginin en önemli sorunu değerleme, yani emlağın
vergiye tabi tutulacak kıymetinin belirlenmesi olmuştur.
Emlak Vergisi Beyannamesi İle Birlikte İstenen Evraklar
* Tapu fotokopisi ve beyan sahibinin vergi numarası
* Nüfus cüzdanı fotokopisi ve TC kimlik numarası
* Binalar için yapı kullanma izni fotokopisi
* Binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak, bina, daire veya iş yeri numarası),
* Emlak vergisi beyannamesi gayrimenkulün alındığı tarihten itibaren “üç ay
içerisinde” verilecek (EVK md.23). O yılın vergi ödeme makbuzu ile birlikte ilgili olduğu belediyenin gelir servisine başvurmalıdır.( Resim 4.1)
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ EK FORMU

Şekil 4.1: Emlak beyannamesi

Şekil 4.1: Emlak beyannamesi


Gayrimenkul alanların üç ay içinde emlak vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor.
Örneğin Ocak 2005’te gayrimenkul alanların en geç 31 Mart 2005’e kadar emlak vergisi
beyannamesi vermeleri gerekiyor. Emlağın satıldığı yılın emlak vergisini satıcı öder.
Resim 4.1: Emlak beyannamesi doldurularak belediyeye verilir

Resim 4.1: Emlak beyannamesi doldurularak belediyeye verilir

Autocad Giriş Penceresi

Bu pencereyi açmak için AutoCAD ekranında File menüsünden new butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkacaktır. Bu iletişim kutusu size…
CONTINUE READING