İşyerleri ve konutlar, çevreye verdikleri zararları vergi ödeyerek finanse etmek durumundadırlar.
Konutlarda bu su faturasına yansıtılmaktadır. Ancak iş yerleri çevre temizlik vergisi ödemek için bildirge vermek durumundadırlar. Hepimizin bildiği gibi ilan ve reklâmlar dolayısıyla bile çevre kirliliği oluşmaktadır. Bu nedenle bu vergiyi ödemek bilincine sahip olmak gerekir. Bu bir vatandaşlık görevidir.
Çevre temizlik vergisi bağlı bulunulan belediyeye ödenir.(Resim 5.1 )

Resim 5.1: Çevre temizlik vergisi belediyeye ödenir

Resim 5.1: Çevre temizlik vergisi belediyeye ödenir


“Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi” vermesi gereken mükellefler için, ilgili belediyeler 14
Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde yayımlanan; “Çevre Temizlik
Vergisi Bildirimi”ni çoğaltarak kullanacaklardır. Mükellef bu bildirimi temin eder ve
kendisine ait bilgileri doldurur.