Akü elektrolitinin hazırlanması ve yoğunluk kontrolü

Akünün (bataryanın) içinde sülfürik asit ve saf su olduğunu biliyoruz. Eğer bunlar
belli oranda karıştırılıp hazırlanmışdeğilse ve bunu bizim yapmamız gerekiyorsa çok
dikkatli olmak gerekir. Elektrolit hazırlanırken daima asit, suyun içine yavaşyavaş
dökülmeli, tahta veya cam çubukla karıştırılmalıdır. Eğer asit içerisine su dökülürse sıçrama
yaparak etrafa zarar verebilir.
Elektrolit hazırlarken kullanılacak asit ve su miktarınıbulmak için hazırlama şekline
göre iki yöntem vardır
Ağırlık Esasına Göre Elektrolit Hazırlanması
Tam şarjlıbir bataryanın yoğunluğunu 1,280 kabul edecek olursak, bunun % 39’u asit
ve % 61’i sudur. Bunu formüle uygulayacak olursak şöyle yazabiliriz.
Gereken asit miktarı(kg) = Hazırlanacak elektrolit miktarı(kg) x 39 / 100
Gereken su miktarı(kg) = Hazırlanacak elektrolit miktarı(kg) x 61 / 100
Örnek: Saf sülfürik asit kullanarak 40 kg elektrolit hazırlamak için gerekli su ve asit
miktarınıbulunuz?
Çözüm: 40 x 39 / 100 = 15,6 kg asit kullanılır.
40 x 61 / 100 = 24,4 = kg saf su kullanılır.
Hacim Esasına Göre Elektrolit Hazırlanması
Akülerde kullanılacak elektrolit, yoğunluğu, 1,835 olan saf asit veya 1,400 olan
sülfürik asidin sulandırılmasıile elde edilir. Aşağıdaki tabloda hacim esasına göre elektrolit
hazırlarken kullanılacak asit ve su miktarıbirim hacimler halinde verilmiştir.
adsiz-104
Türkiye iklimşartlarında kullanılacak 1,280 yoğunlukta elektrolit hazırlamak için;
1,835 yoğunluğunda 4 hacim asit, 11 hacim suya karıştırılarak 15 hacim elektrolit elde
edilir.

Sanal Evrak Yönetim Sistemi

Bugün bilgisayarlara bağlı olarak geliştirilen çeşitli programlar sayesinde, arşivleme ve iş akışı sanal biçimde yönetilebilmektedir. Söz konusu programlar yardımıyla, gerektiğinde…
CONTINUE READING