Kesme Hızı(V): Matkap üzerindeki bir noktanın dakikada metre cinsinden aldığı yola denir.

Kesme hızı

Kesme hızı


Kesme hızı matkabın ve işlenen malzeme cinsine göre seçilir. Yaygın olarak
kullanılan kesme hızları Tablo 2.1’ de verilmiştir.
Malzeme cinsine göre kesme hızları aralıkları

Malzeme cinsine göre kesme hızları aralıkları


Devir Sayısı (N): Matkabın bir dakikada yaptığı dönme miktarına denir. Devir sayısı,
matkap çapına ve kesme hızına göre değişir. Çap küçüldükçe devir büyütülmeli; çap
büyüdükçe devir küçültülmelidir.
V= π.D.N/1000 N= V.1000/ π.D (dev/dak)
Örnek: Çapı 12 mm olan yüksek hız çeliğinden (HSS) yapılmış bir matkapla çelik malzeme
delinecektir. Kesme hızı 25 m /dak olduğuna göre devir sayısını hesaplayınız.
adsiz-251