Mamulün İşçilik Maliyetinin Hesabı

Kuyumcular odası tarafından belirli sürelerde ayar ve milyemlerine, üretim şekillerine
göre mamullerin 1 gr’ının işçilik bedelleri tespit edilir. Bu bedeller, imal edilen mamulün
gramı ile çarpılarak toplam işçilikler bulunur. Maden fiyatında sadece saf maden fiyatı göz
önüne alınırken işçilik fiyatında mamulün toplam fiyatı ele alınır.
Birim işçiliklerinin TL cinsinden hesaplanması, bu değerlerin enflasyon karşısında
erimesinden dolayı işletmeleri bir takım zararlara uğratmıştır. Bu sebeple birim işçilikler,
milyem cinsinden hesaplanır. Yani o anda yapılan işçilik altına dönüştürülürmüş olur. Birim
işçilikler takıların gramı ile çarpılarak toplam işçilik bulunur. Toplam işçilikler ise alaşım
fiyatları ile toplanarak atölye maliyet fiyatı bulunur.
Örnek: Bir kuyumcu 20 g, 585 milyemlik bir künyeyi gramından 80 milyem işçilik ile
imal etmiştir. Aynı gün 1 ons altın 405 Dolar ve 1 Dolar 1,432 YTL olduğuna göre künyenin
atölye maliyet fiyatını bulunuz
adsiz-47
Örnek: Bir müşteri 285 YTL ödeyerek 14 g’lık 750 milyemlik bir bilezik almıştır. Bu
işlemi, has fiyatı 18,465 YTL olduğu gün yaptığına göre bu kimse gramda kaç YTL işçilik
ödemiştir?
Çözüm:
adsiz-48
adsiz-49
Örnek: Bir müşteri 7,60 g, 585 milyemlik bir yüzük almış, gramında 60 milyem
işçilik ödemiştir. Alış verişini saf fiyatının 18.465 YTL olduğu zaman yapmıştır. Alışveriş
sırasında 20,15 g ve 750 milyemlik eski bileziğini hurda olarak vermiştir. Kuyumcunun
hurdayı 750 milyem değerinden aldığını düşünerek müşterinin alması gerekli parayı
hesaplayınız.
adsiz-50
adsiz-51

Malzeme Giriş Çıkışlarının Kayıt Edilmesi

Kat hizmetleri ihtiyaç listesi ilgili depolara görevli kişi tarafından iletilir. Burada depo görevlisi tarafından hazırlanan liste depo kayıtlarına not edilir.…
CONTINUE READING