Kuyumcu atölyelerinde imalât sırasında artan hurdalar, ramatçıdan gelen ramatlar
veya kullanıcılardan geri alınan takı hurdaları bulunur. Bu hurdalar renk ve milyemlerine
göre tasnif edilir. Aynı renklerdeki farklı milyemlerdeki hurdalar tek bir külçe hâline
getirildiğinde milyemlerinin önceden ne olacağının belirlenmesi için hesap yapılır. Bu iş için
aynı milyem ve renge sahip hurdalar tartılır ve liste hâlinde kaydedilir.
adsiz-22
Örnek 1: Elimizdeki 10 g 585 milyem künye, 15 g 750 milyem bilezik ve 20 g 916
milyem gerdanlık hurdalarını eriterek alaşım yapmak istersek ortak milyemi bulunuz.

adsiz-23
Kuyumculukta alaşım problemlerinin doğru çözülüp çözülmediği kontrol edilir. Bu
kontroller yapılırken alaşıma giren saf metal miktarıyla, elde edilen alaşımdaki saf metal
miktarı karşılaştırılır. Saf metal miktarları eşitse çözüm doğrudur.
adsiz-24