Günlük Çalışma Planı Oluşturma

Günlük İş Programlarının Hazırlanması
İş Programının Önemi

Kat hizmetlerinin görev alanlarının düzenli temizlenebilmesi için kat hizmetleri
yöneticisinin bir iş programı yapması gerekmektedir. Önceden hazırlanmış iş planına bağlı
kalınır. İş planı nerelerde, ne kadar sıklıkta, ve kaç personelle temizlik ve bakım yapılacağı
konularında yöneticiye yardımcı olur.
Örneğin; lobi temizliği, yatakların yapılması gibi işler günlük yapılan işler olarak
planlanmalıdır. Bu programlarla kişilerin nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda ortaya
çıkacak karışıklık ve huzursuzluklar önlenir. Yapılan işlerin denetlenmesi kolaylaşır.

Resim 5.1: Oda temizlik kartı (DND)

Resim 5.1: Oda temizlik kartı (DND)


İş Programının Hazırlanması
Günlük iş programları, büyük işletmelerde sekreter ( order taker ) tarafından
hazırlanır.
Sekreter bir gün öncesi tesisin doluluk oranına bakar. Ertesi gün kaç oda çıkış veya
giriş yapacak, belirler. Çalışma listelerinden hangi personelin izinli, raporlu v.b. durumda
olduğunu belirler. Buna uygun olarak yaklaşık 16 oda olarak kat elemanlarına dağıtım yapar.
Ancak, işe yeni başlamış bir elemana daha az oda veya tecrübeli bir elemanın yanına
verilebilir. Stajyer personelin de tecrübeli bir personelin yanında işi öğrenmesi sağlanır.
Bunlar genellikle elde hazırlanır. Ama bu işi bilgisayar ortamında gerçekleştiren işletmeler
de vardır.
Bilgisayarda ve elde ( basılı form üzerinde ) hazırlanan günlük iş programlarına örnek
aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir.
Şekil 5.1 Günlük oda temizlik görevlisi (maid) raporu

Şekil 5.1 Günlük oda temizlik görevlisi (maid) raporu


Genellikle konaklama işletmelerinde yukarıda gösterilen şekildeki gibi basılı formlar
kullanılmaktadır.
Şekil 5.2: Bilgisayarda hazırlanan günlük oda görevlisi raporu

Şekil 5.2: Bilgisayarda hazırlanan günlük oda görevlisi raporu


Bazı işletmelerde Şekil 5.2’deki gibi hazır paket programları kullanarak günlük iş
programlarını hazırlayıp, üzerine gerekli notları elle yazmaktadırlar.

Birleştirme (Union) Komutuyla Amblem/Logo Oluşturma

[caption id="attachment_1070" align="aligncenter" width="530" caption="Arka plana atılmış amblem"][/caption] (daha&helliip;)
CONTINUE READING