Çocuğun Sorununa Çözüm Bulma

Sorununu kendi çözebiliyorsa hemen sonuçlandırma: Çocuk karşılaştığı
problemleri zaman zaman anne-babanın desteği ile zaman zaman da kendi
çabasıyla çözer. Çocuklara kendileri hakkında düşünmeleri ve kendilerini
keşfetmeleri için fırsatlar verilmelidir. Karşılaştığı basit problemleri çözmeleri
için ortam hazırlanmalıdır. Arkadaşıyla bir oyuncak paylaşımında hiç
beklemeden “Önce sen oyna, sonra da sen oynarsın. “ gibi çözüm getirmek
yerine çocukların kendi getirecekleri çözüm izlenmelidir. Çözüm yolu bulan
çocuğun öz güveni de gelişir.
 Yetkisini aşıyorsa öğretmenine iletme: Çocuk, tüm çabalarına rağmen
problemi çözemiyorsa mutlaka öğretmeninden yardım almalıdır. Problemin
çözümlenmemesi, çocuğu rahatsız eder, düşünmesini olumsuz etkiler. Problem
çözülene kadar rahat edemez. Öğretmen yine çocukla iş birliği yaparak, çözüm
için seçenekler sunmalı ve çocukla birlikte ortak bir çözüm yolu bulunmalıdır.
 Sorunun çözülüp çözülmediğini takip etme: Problem için çözüm bulunduktan
sonra uygulanma sürecinin izlenmesi gerekir. Örneğin arkadaşı ile kavga etmiş
olan dokuz yaşındaki bir erkek çocuğunun, onunla tekrar barışması, birlikte yeni
şeyler yapmaya başlamasını izlemek sorunun tamamen ortadan kalkması için
önemlidir.
 Sorunun çözümünü neticelendirme: Problemin çözümü için belirlenmiş
seçeneklerden uygun olanı seçilerek uygulanmış ve son uçta problemin çözümü
gerçekleştirilmiştir. Başarılı sonuçlar çocukta öz güven duygusunu geliştirir.
Başarısız sonuçlarda yeni bir problem çözme süreci başlatır. Problem çözümü
neticelendirilmez ise çocuk sıkıntıları için doğru çözümler keşfetmek yerine,
hareket yönü belirsiz bir performansta ısrar eder. Çocuk enerjisinin çoğunu boşa
harcar.
Etkinlik: Öğretmen, sınıftaki öğrencileri gruplara ayırır. Bir torbanın içine farklı
problemler yazıp koyar ( sokağa çıkma, kardeş kavgaları, evdeki hayvan bakımı, harçlık
vb.).
 Her gruptan bir öğrenci, torbadan bir kağıt çeker.
 Gruptaki her öğrenci kendi aralarında fikirlerini söyleyerek çözüm yolu
bulmaya çalışırlar.
 Daha sonra da diğer arkadaşları ile fikirlerini paylaşırlar.

Kılavuz Çekmede Dikkat Edilecek Hususlar

Delik çapı vidanın diş üstü çapından, adımı kadar küçük delinmelidir. Deliğin girişine 90 derece havşa açılmalıdır. Delik ekseni dik olacak…
CONTINUE READING