Autocad Çizimlere Yazı Eklenmesi

Bir Çizime Yazı Eklenmesi Mtext:Çok satırlı yazılar yazmak için kullanılır Draw toolbar: Draw menu: Text ya da Multiline Text Komut…
CONTINUE READING

Autocad Ölçülendirme

Ölçülerin Kullanılması Ölçülendirme Teknikleri Nesneler oluşturulduktan sonra, AutoCAD çizimlerinin boyutlarınının tanımlanabilmesi için ölçülendirilmeleri gerekir. AutoCAD2000 ile ölçülendirme daha pratik ve…
CONTINUE READING

Autocad Çizimlerin Geliştirilmesi

Bir Nesneyi Birden Çok Kez Kopyalamak Copy (Multiple): Çoklu kopyalama, nesnelerin birden fazla kopyalanmasını sağlar Command: Copy Select objects: (Kopyalanacak…
CONTINUE READING

Autocad Tarama İşlemleri

Fikirlerinizi iletmeyi kolaylaştırmak amacı ile malzeme tiplerini, özel bölgeleri, dokuları, renkleri gibi farklı özellikteki yerleri çizimde kolay belirlemenin bir yolu…
CONTINUE READING

Autocad Layer (Katman) İşlemleri

Bu komut ile çizim alanında yeni katmanlar oluşturursunuz Bu komuta ulaşmak için aşağıdaki yollardan birini kullanabilirsiniz. Object Properties toolbar: Format…
CONTINUE READING

AutoCAD Komutları

Line Komutu Çizgi Çizmek AutoCAD ile çizgi çizmek üç ayrı yoldan yapılabilir. Bu yollar aşağıda gösterilmiştir Line komutu ile doğru…
CONTINUE READING

Autocad Dosya Açma

Dosya işlemleri, standart araç çubuğunda, file menüsü altında ve komut satırına File yazılarak bulunabilir. New: Yeni Dosya Açmak Yeni bir…
CONTINUE READING

Autocad Araç Çubukları

Auto CAD ekranı ilk açıldığında karşımıza çıkan çizim elemanlarından birisi de araç çubuklarıdır. Araç çubukları, komutları temsil eden araçları içerir.…
CONTINUE READING

Autocad Advanced Setup

Gelişmiş çizim oluşturma; Quick Setup’a ilaveten daha ileri özelliklere sahiptir. Hızlı kurmanın yetersiz olduğu durumlarda kullanılır (Şekil 1.11). Beş alt…
CONTINUE READING

Autocad Quick Setup

Çizim birimleri ve çizim alanı hızlı kurma komutu ile oluşturulur. Çizim birimleri ondalık (Decimal), mühendislik (Engineering), mimari (Architectural), kesirli (Fractional),…
CONTINUE READING