Aksonemetrik Perspektif

Aksonemetrik Perspektif
Aksonometrik perspektif; altındaki üç perspektif çeşidinin ortak ismi olup, tek başına
bir çizim uygulaması değildir.

Kılavuz Çekmede İşlem Sırası

Kılavuz Çekmede İşlem Sırası *Kılavuza uygun kılavuz kolu seçilerek kılavuz (buji) koluna takılmalıdır. *kılavuz seçilmelidir. *I numaralı kılavuzumuz delik eksenine…
CONTINUE READING