Tek Eğimli Sayma Metotlu ADC Çevirici

Tek eğimli sayma metotlu ADC çeviricinin örnekleme kısmı integratör ve
karşılaştırıcı devresinden oluşturmaktadır. Daha sonraki bölümde osilatör, kontrol devresi,
sayıcı, kaydedici ve kod çözücüden oluşan dijital devre yer almaktadır. Burada osilatör
sayıcını clock palsini sağlamaktadır. Kontrol devresi ise kaydedicideki son bilgiyi kod
çözücüye ve displaye aktarmakla yükümlüdür. G1 kapısı ise karşılaştırıcı çıkışındaki değerin
durumuna göre sayma işlemini keser ya da izin verir. Şekil 1.4 de örnek devre şeması
görülmektedir.

1-4
Şekil 1.4: Tek eğimli sayma metotlu ADC devresi

Devrenin çalışması:
Çevrilecek olan analog sinyal C1 in + girişine uygulanır. İntegratör çıkışı 0 iken, –
girişteki analog sinyal + ucundaki gerilime göre daha pozitif olacağından C1 çıkışı 1
olacaktır. G1 kapısının A girişi de böylelikle 1 olur. B girişine bağlı olan 1 MHz’lik
osilatörde üretilen clock pals G1 üzerinden sayıcı sisteme gönderilir. İntegratör çıkışındaki
referans rampa gerilimi analog gerilimi aştığında C1 çıkışı 0 olur ve A girişi 0 olacağından
G1 üzerinden geçen clock pals kesilir. Eş zamanlı olarak kontrol devresi de uyarılarak
kaydedici çıkışı kod çözücü devre aracılığı ile displayden okunur. Örneğin analog girişe 1 V
uygulandığında rampa gerilimi 1 V oluncaya kadar sayıcımız sayar. İntegratör çıkışı 1 V
olduğunda sayma işlemi son bulur ve displayden sayısal değer okunur. Bu arada geçen
zaman 1 msn ise sayılan pals 1000 olacaktır. 1 V=1000 gibi.

Font ve Yazı Ailesi

Bir yazı karakterinin, form veya simgeler grubunun dizgi sistemleri içinde kullanılabilir şekilde düzenlenmiş haline “font” denir. Her font, “Helvatica”, “Zaph”,…
CONTINUE READING