Perspektif Çizimlerin Ölçülendirilmesi

Ölçülendirme modülünde anlatılan ölçülendirme kurallarına uygun ölçülendirme yapılır.

ŞGeometrik şekillerin perspektif çizimi
Köşe birleştirme perspektif çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ
Perspektif çizimi uygulaması yapınız.
İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER
Cismin görünüşlerini inceleyerek
perspektifin çiziminde hangi yöntemin uygun ve
pratik olacağı belirlenir. Bu örnekte cisim iki ana
parçadan oluştuğundan perspektif çizimi iki
aşamalı olarak yapılır.
T cetvelinizle kâğıdınızı masa veya
plançetanıza bant ile köşelerinden bağlayınız.
Önce ince çizgi ile çizim yapınız.
Perpektifin özelliğini veren eksenler çizilir.
Örneğin, izometrik eksenler çizilir.
Çiziminizin doğruluğuna eminseniz
daha sonra koyulaştırınız.
Cismin alt ve üst parçası oluşturulur.
Çizimlerinizin üzerinden T
cetvelinizi geçirirken, çizim kâğıdınızın
kirlenmesini önlemek için T cetvelinizi
esnetmeyi unutmayınız.

Cismin genel hatları koyulaştırarak
yardımcı çizgileri temizlenir. Daha sonra ölçülendirme yapılır.
Anted kısmına gerekli bilgileri ve ölçeği dik norm yazıyla yazarak doldurunuz.
Bantları düzgünce açarak çizim kâğıdınızı dosyanıza kaldırınız.

Kat Hizmetleri Personeli Görevleri

Kat Hizmetleri Personeli Görevleri Kat personelinin ortak özelliklerinin yanında, yaptığı işin ve bulunduğu kademenin kendine özgü görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.…
CONTINUE READING