Dimetrik Perspektif

Dimetrik Perspektif
İzdüşüm düzlemine iki ekseni eşit açı dereceleri ile tutulur ve çizim alanı bir tarafa 7,
diğer tarafa 42 derecelik açı yapacak şekilde oluşturulur. Perspektifin daha anlaşılır olması
için, cismin ön görünüşü genellikle 7 derecelik alana, yan görünüşü ise 42 derecelik alana
gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Kenarlar izdüşüm düzlemine paralel olmadığı için her iki
yüzeyin ölçüleri de belli oranda küçülür ancak bu küçülme 7 derecelik kenarda çok az 42
derecelik kenarda yarıdan biraz az olduğundan ortalama değerler olan 1/1 ve ½ oranları
çizimde esas alınır. (7 derecelik kenarda 1/1, 42 derecelik kenarda ½) Dimetrik perspektif
çizimlerinde çizim alanını oluşturan kılavuz çizgiler açı ölçer ile işaretlenip belirlendikten
sonra, bütün çizimler bu çizgilere paralel olarak ve gönyeler birbiri üzerinde kaydırılarak
yapılır. Uygulaması diğer yöntemlere göre daha zordur, ancak elde edilen perspektif
görüntüsü oldukça gerçekçi bir görüntüdür.

Pafta Sonrası Vidaların Kontrolü

Kumpaslarla Bağlama vidaları genellikle özel bir ölçmeye tabi tutulmazlar. Bazen ölçüleri bilinmeyen civataya uygun bir somun yapmak gerekebilir. Bu gibi…
CONTINUE READING